Pristatymo informacija

Prekių pristatymas

1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais pirkėjo pateiktais duomenimis, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
3. Prekes pristato pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
5. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių.
6. Prekių pristatymo metu pirkėjas privalo kartu su pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
7. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas pagal prekių svorį. Tuo atveju, kai pirkėjas, remdamasis taisyklių 4.2. punktu ("Sąlygos ir taisyklės" skyriuje), atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo pardavėjui išlaidas, vadovaujantis pardavėjo patirtais transportavimo nuostolių įkainiais. Šių pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso pardavėjo reikalavimo, t.y. pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti pardavėjui likusią sumą.