Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su „glshop.lt“ taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „Glshop.lt“ internetiniame prekybos portale susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę, bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus, ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo „Glshop.lt“ puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šiame internetiniame prekybos portale , privalės iš naujo priimti pakeistas Taisykles.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetiniame prekybos portale „Glshop.lt“, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurios sąlygos detalizuojamos tinklapyje esančioje skiltyje „Privatumo politika“. Pirkėjas, norėdamas prisiregistruoti „Glshop.lt“ internetiniame prekybos portale, privalo akceptuoti (patvirtinti) „Taisykles dėl asmens duomenų apsaugos“.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „Glshop.lt “ internetinio prekybos portalo duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „Glshop.lt“ internetiniame prekybos portale šių taisyklių ir internetinio prekybos portalo nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „Glshop.lt“ internetiniu prekybos portalu, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu (užpildydamas prašymą Glshop.lt/prekiu-grazinimas) ne vėliau, kaip per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
  4.2.1. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų, bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;
  4.2.2. knygų, laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;
  4.2.3. kosmetikos ir parfumerijos, higienos prekių tiekimo;
  4.2.4. apatinių drabužių tiekimo.
4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.
4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.3. Jeigu pasikeičia pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis „Glshop.lt“ internetiniu prekybos portalu, įsipareigoja laikytis šių taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetiniame prekybos portale bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei pirkėjas bando pakenkti internetinio prekybos portalo darbo stabilumui ir saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu prekybos portalu arba išskirtiniais atvejais panaikinti pirkėjo registraciją.
6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinio prekybos portalo veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui.
6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto, nepranešęs pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu pirkėjas, pasirinkęs taisyklių 8.2.1., 8.2.2. ar 8.2.3. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu pardavėjui nepavyksta susisiekti su pirkėju per 3 darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose taisyklėse ir internetiniame prekybos portale nustatytomis sąlygomis sudaryti pirkėjui galimybę naudotis internetinio prekybos portalo „Glshop.lt“ teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinio prekybos portalo registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu "Sąlygos ir taisyklės" punkte nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetiniame prekybos portale ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su savo banku. Mokant už prekes šiuo būdu, pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje reikia atlikti mokėjimą pagal jo užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į „Glshop.lt“ internetinio prekybos portalo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
8.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į „Glshop.lt“ banko sąskaitą.
8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1. ir 8.2.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į taisyklių 6.3. punkte numatytą pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8.4. Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas prekes, skiltyje „Mano užsakymai“ paspaudus nuorodą „Spausdinti“, Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Pirkėjui sudarius sutartį su pardavėju (paspaudus nuorodą „Apmokėti“), galima užsisakyti, PVM-sąskaitą faktūra kuri bus pristatyta kartu su įsigytomis prekėmis.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Kiekvienos „Glshop.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos portale esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
9.3. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
9.4. Norėdamas grąžinti prekę(es) 9.6. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris yra pridedamas pirkėjui prie jo užsakytų prekių, ir pateikti jį kartu su grąžinama preke(ėmis).
9.5. 9.6. Taisyklių punkte numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti per 14 darbo dienų, nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
9.7. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  9.7.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  9.7.2. prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
  9.7.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  9.7.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;
  9.7.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą 10.2. Taisyklių punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.
9.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.9. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu: Ventos g, 49, Mažeikiai, Lietuva arba išsiųsti naudojantis savo pasirinkto, ar pardavėjo kurjerio paslaugomis adresu: Ventos g, 49, Mažeikiai LT-89141. Tuo atveju, kai prekė grąžinama, remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, pardavėjas įsipareigoja pats pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.
9.10. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šiuo internetiniu prekybos portalu.
10.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „Glshop.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinio prekybos portalo naudodamasis pirkėjo prisijungimo duomenimis, pardavėjas šį asmenį laiko pirkėju.
10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo, bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.5. Jei pardavėjo internetiniame prekybos portale yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia pardavėjo internetinio prekybos portalo skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.